Beskyttelse af personlige oplysninge og betingelser for brug.


Richardt og Randi Rolsted's Genealogy Website.

Politik om privatlivets fred, og beskyttelse af personlige oplysninger

Privatlivet kan krænkes gennem videregivelse af oplysninger om interne familieforhold, sygdom og dødsårsager, kriminalitet og sociale problemer, økonomiske forhold, religion mv. (§ 264).
De oplysninger af ovennævnte karakter som jeg, via mit arbejde med at indsamle data til min slægtsforskning, måtte komme i besiddelse af, vil ikke under nogen form blive videregivet eller gjort tilgængelige på internettet.

På grund af den nye EU-regler om opbevaring af persondata er det relevant at understrege, at bestemmelserne i ovennævte &264, altid har og fortsat vil blive overholdt. Desuden har CPR-numre og Emal-adresser aldrig været registreret, og vil fortsat ikke blive registrere.
Hvis nogen ikke ønsker at der findes de neutrale oplysninger om dem i slægtsprogrammet og ønsker at blive slettet, vil de også blive det.

For oplysninger på internettet gælder følgende:
På den offentligt tilgængelige hjemmeside vil det for nulevende personer, kun være deres navn der er tilgængeligt. På den private del af hjemmesiden, dvs. den del hvor kun familiemedlemmer der har en brugerid og kodeord har adgang, vil det kun være data som fødselsdato og sted, dåbsdato og sted, konfirmationsdato og sted, vielsesdato og sted, dødsdato og sted samt vielser og evt. samlivsophør, man vil kunne se.

Ingen af stederne vil oplysninger som e-mail, telefon numre eller adresser være at finde.

Hvis jeg bliver kontaktet af personer der vil i kontakt med en person som de f.eks. har fundet på slægtens hjemmeside (gammel skolekammerat eller lignende), får de det svar at jeg ikke giver oplysninger om slægtsmedlemmer videre. Hvis jeg har den søgtes e-mail, er jeg villig til at kontakte vedkommende, så kan han/hun selv tage stilling til om man vil kontakte den søgende.

Ansvarsfraskrivelser

  • Jeg har gjort hvad jeg kunne for at sikre rigtigheden af oplysningerne på webstedet. Da nogle af oplysningerne er givet af andre uden dokumenteret kilde, er der dog mulighed for fejl.

    Richardt Rolsted's Genealogy Site kan ikke holdes ansvarlig for rigtigheden af noget indhold eller materiale, der findes på vores hjemmeside eller er linked til vores hjemmeside. Du kan ikke holde Richardt Rolsted's Slægtsforskning Site ansvarlig for eventuelle problemer, der kan opstå som følge af unøjagtigheder af indholdet på denne hjemmeside.

  • Denne database indeholder oplysninger, som er blevet kontrolleret, samt oplysninger, der endnu ikke er kontrolleret eller efterprøvet. Du må ikke tage alt, hvad du kan finde her (eller i nogen anden online database) som den endegyldige sandhed.

Venlig hilsen

Richardt Rolsted

Hjemmesiden www.brosboel-familien.dk ejes og drives af Richardt Rolsted.