class="headericon"/ Beskyttelse af personlige oplysninger og betingelse for brug


Randi and Richardt Rolsted's Genealogy Website.

Politik om privatlivets fred, og beskyttelse af personlige oplysninger

Privatlivet kan krænkes gennem videregivelse af oplysninger om interne familieforhold, sygdom og dødsårsager, kriminalitet og sociale problemer, økonomiske forhold, religion mv. (§ 264).
De oplysninger af ovennævnte karakter som vi, via arbejdet med at indsamle data til vores slægtsforskning, måtte komme i besiddelse af, vil ikke under nogen form blive videregivet eller gjort tilgængelige på internettet.

For oplysninger på internettet gælder følgende:

På hjemmesiden vil det for nulevende personer, kun være deres navn der er tilgængeligt.
På den private del af hjemmesiden, dvs. den del hvor kun familiemedlemmer der har en brugerid og kodeord har adgang, vil det, ud over navnet, kun være data som fødselsdato og sted, dåbsdato og sted, konfirmationsdato og sted, vielsesdato og sted, dødsdato og sted samt vielser og evt. samlivsophør, man vil kunne se.

Ingen af stederne vil oplysninger som e-mail, telefon numre eller adresser være at finde.

Hvis vi bliver kontaktet af personer der vil i kontakt med en person som de f.eks. har fundet på slægternes hjemmeside (gammel skolekammerat eller lignende), får de det svar at vi ikke giver oplysninger om slægtsmedlemmer videre. Hvis vi har den søgtes e-mail, er vi villig til at kontakte vedkommende, så kan han/hun selv tage stilling til om man vil kontakte den søgende.

Ansvarsfraskrivelser

  • Alt vil blive gjort for at sikre rigtigheden af oplysningerne på vores websted. Da nogle af oplysningerne er givet af andre uden dokumenteret kilde, er der mulighed for fejl.

    Randi og Richardt Rolsted's Genealogy Site kan ikke holdes ansvarlig for rigtigheden af noget indhold eller materiale, der findes på vores hjemmeside eller er linked til vores hjemmeside. Du kan ikke holde Randi og Richardt Rolsted's Slægtsforskning Site ansvarlig for eventuelle problemer, der kan opstå som følge af unøjagtigheder af indholdet på denne hjemmeside.

  • Denne database indeholder oplysninger, som er blevet kontrolleret, samt oplysninger, der endnu ikke er kontrolleret eller efterprøvet. Du må ikke tage alt, hvad du kan finde her (eller i nogen anden online database) som den endegyldige sandhed.

Venlig hilsen

Randi og Richardt Rolsted

Hjemmesiden www.r.rolsted.name ejes og drives af Randi og Richardt Rolsted.