Gaarden Karmdals historie


Foto fra Elna og Martin Overgaard Nielsen sølvbryllup.Karmdal i Rostrup sogn, Hadsund.


Karmdal er i midten af 1700-tallet blevet udstykket fra Stubskoven og hørte sammen med den under Villestrup gods.

I folketællingen 1787 nævnes at der boede to familier i gården, nemlig fæster Niels Nielsen på 62 år, hans kone Karen Nielsen på 72 år, og en hyrdepige på 13 år.

Den anden beboer var enkekonen Dorthe Kristensdatter på 70 år og hendes tjenestepige Karen Nielsdatter på 26 år og ugift.

Niels Nielsen døde på Karmdal i 1795, 70 år gammel.

Efter ham var Karmdal fæstet af Niels Nielsen Bæk, han døde dog allerede året efter.

Fra 1823 - 64 var Karmdalshus, som gården da kaldtes, fæstet af Søren Nielsen Bruun. Han døde på Karmdal i 1864, 64 år gammel.

Efter Søren Bruun var det Christen Jensen, gift med Ane Dorthea Sørensdatter, Christen Jensen nævnes endnu i 1893.

Omkring 1900 nævnes Niels Christian Jensen, gift med Inger Marie Jensen, der efter mandens død, blev gift 2. gang med den næste ejer, Christian Madsen. Han var født i 1863 i Kielstrup som søn af Gårdejer Mads Nielsen Bager.Maleri som Karmdal så ud i 1929.


Elna og Martin Nielsen, købte ejendommen Karmdal mart. nr. 2 af Vrå by, Rostrup sogn, den 2 november 1929, af Christian Madsen.

Karmdal var dengang en ældre vinkelbygning med stråtag. Dengang var der ingen brønd i gården. alt vand til husholdning samt besætningen, skulle hentes 200 meter fra gården i en overflade væld og vandløb, indtil de i 1930 fik gravet en 24 m. dyb brønd i gården, det var et af de første fremskridt.

Det var ikke ligefrem de gyldne tider for landbruget dengang Elna og Martin kom til Karmdal.

Det var jo i begyndelsen af den store landbrugskrise i 1930erne, og den varede næsten frem til den anden verdenskrig i begyndelsen af september 1939, og samtidig med krisen blev landet hærget af den frygtede kvægsygdom Mund og Klovsyge. Den medførte store tab, idet en del af kvæget døde og de dyr der overlevede var meget svage, så der gik lang tid hvor det var småt med indtægterne.

Trods de mørke udsigter, så har Elna og Martin, med flid og stor dygtighed, samt med børnenes hjælp, klaret sig igennem de første vanskelige år.

I 1930 fik de bygget en ny lade, hvor alt murværket blev støbt op og taget blev tækket med pandeplader.

I 1941 købte Martin Nielsen af præstegården i Astrup, de gamle bygninger af stald og lade, til nedbrydning og alle materialerne blev flyttet til Karmdal på hestevogn, med god hjælp af naboer og venner, som mødte med køretøjer og frivillig arbejdskraft, det var skikken den gang, altid at række en hjælpende hånd.

Af genbrugsmaterialet blev den nye kostald opbygget, og vi skal huske at det var under krigen hvor det var meget småt med nye materialer, taget blev ligesom på laden med pandeplader.

Foruden at drive landbruget, har Martin også drevet biavl, der efterhånden blev op til 25 bistader, det var ikke alene hjemme ved Karmdal, men også ude omkring Skelund og Visborg.

Hønseri er der også drevet i større stil, med avl af rugeæg, samt udrugning af mange kyllinger, hvor en stor del af kyllingerne blev solgt som daggamle kyllinger.

Martin Nielsen har også været foregangsmand inden for løgavl af forskellige sorter.

Ved Elna og Martins sølvbryllup den 2. november 1954, blev Martin også hædret med overrækkelsen af vandrepokalen fra Jysk Løgsektion i Århus.

Efter krigen i 1945, da tiderne var blevet bedre, så kunne de i 1954 få bygget et stort nyt rødstens stuehus med blå skiffertag, og samtidig fik Elna også et andet stort ønske opfyldt, nemlig at få anlagt en stor prydhave foran stuehuset.

Haven passede Elna flittigt og hun havde megen glæde af den, indtil helbredet svigtede og parret sammen flyttede ind på Bernadottegården den 3. oktober 1986, hvor de begge døde i 1987.
Karmdal set fra luften.


Karmdal som den ser ud i dag 2013.


Karmdal blev den 1. januar 1986, overtaget af sønnen Poul Andreas Nielsen, han var desuden ansat ved postvæsnet i Hadsund.

Karmdal er efter Pouls død, overtaget af sønnen Bo Schougaard.